Ratownictwo lodowe, w ramach działań Bezpieczne Ferie - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ratownictwo lodowe, w ramach działań Bezpieczne Ferie

Data publikacji 15.01.2016

W ramach działań Bezpieczne Ferie augustowscy policjanci, wspólnie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów - Lipowiec oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej ćwiczyli sposoby ratowania osób pod którymi załamał się lód. Na spotkanie zostały zaproszone dzieci z augustowskich szkół, które wysłuchały prelekcji o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku.

Dzisiaj nad rzeką Netta w Augustowie odbyły się ćwiczenia praktyczne z zakresu ratowania osób pod którymi załamał się lód. W szkoleniu wzięli udział augustowscy policjanci, druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec oraz funkcjonariusze Straży Granicznej Placówki w Augustowie oraz w Płaskiej. Przedsięwzięcie stanowiło doskonałą okazję do przeprowadzenia spotkania profilaktycznego, w ramach działań „Bezpieczne Ferie”, dlatego do udziału w nim zaproszono uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych, ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz z Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie. W pierwszej części spotkania funkcjonariusze omówili zagrożenia mogące wystąpić podczas zimowego wypoczynku oraz przestrzegali uczniów przed samodzielnym wchodzeniem na zamarznięte akweny. Następnie przystąpiono do treningu praktycznego, podczas którego strażacy zaprezentowali sposoby wydostania się z przerębli. W pierwszej kolejności instruowali jak samodzielnie wydostać się z wody bez użycia żadnych przedmiotów, a następnie pokazali o ile łatwiejsze jest wydostanie się z przerębli przy wykorzystaniu kolców lodowych. Kolejnym elementem ćwiczeń była inscenizacja interwencji policyjnej, wobec osoby potrzebującej pomocy. Policjanci posiadający przeszkolenie z zakresu ratownictwa lodowego pokazywali sposób ratowania poszkodowanego przy pomocy rzutki ratunkowej oraz boi „SP”. W kolejnej części prezentacji mundurowi przedstawili sposób współdziałania służb Straży Pożarnej, Policji i Straży Granicznej w sytuacji ratowania osób pod którymi załamał się lód. Funkcjonariusze prezentowali sposoby ratowania osób z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz innych przedmiotów, które mogą być wykorzystane do ratowania osób.

 *wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl