Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci biorą udział w konsultacjach społecznych oraz zapraszają na kolejne spotkania

Data publikacji 18.02.2016

Trwają konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” na terenie powiatu augustowskiego. Spotkania zostały już przeprowadzone na terenie poszczególnych gmin oraz osiedli.

Augustowscy policjanci prowadzą cykl spotkań w ramach konsultacji społecznych poświęconych budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”. Dotychczas mundurowi spotkali się z mieszkańcami gminy Augustów, Sztabin Bargłów Kościelny, Lipsk, a także ze społecznością zamieszkującą osiedla bloków wielorodzinnych w mieście Augustów. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy. Na wstępie uczestnicy spotkania byli zapoznawani z ideą tworzenia „mapy”, z analizą stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu augustowskiego oraz poszczególnych gmin. Kolejnym etapem spotkań była dyskusja, podczas której zgromadzeni zgłaszali swoje uwagi dotyczące bezpieczeństwa oraz podawali propozycje rozwiązań problemów. Zgłoszone przez społeczność uwagi zostały zaprotokołowane i po poddaniu analizie znajdą swoje odzwierciedlenie podczas budowania mapy.

Poniżej przedstawiamy harmonogram konsultacji na kolejny tydzień:


24 lutego 2016 roku, g. 12.00 Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej
25 lutego 2016 roku, g. 11.00 Gminny Ośrodek Kultury w Nowince

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl