Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Augustowscy Policjanci wspólnie ze Strażakami przestrzegali młodzież przed wchodzeniem na zamarznięte akweny

W ramach działań Bezpieczne Ferie augustowscy policjanci, wspólnie z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów - Lipowiec ćwiczyli sposoby ratowania osób pod którymi załamał się lód. W spotkaniu udział wzięli uczniowie Gimnazjum nr 4 w Augustowie, którzy wysłuchali prelekcji o bezpieczeństwie podczas zimowego wypoczynku.

Dzisiaj nad rzeką Netta w Augustowie odbyły się ćwiczenia praktyczne z zakresu ratowania osób pod którymi załamał się lód. W szkoleniu wzięli udział augustowscy policjanci oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec. Przedsięwzięcie stanowiło doskonałą okazję do przeprowadzenia spotkania profilaktycznego, w ramach działań „Bezpieczne Ferie”, dlatego udział w nim wzięli uczniowie z Gimnazjum nr 4 w Augustowie W pierwszej części spotkania funkcjonariusze omówili zagrożenia mogące wystąpić podczas zimowego wypoczynku oraz przestrzegali uczniów przed samodzielnym wchodzeniem na zamarznięte akweny. Następnie przystąpiono do treningu praktycznego, podczas którego strażacy zaprezentowali sposoby wydostania się z przerębli. W pierwszej kolejności instruowali jak samodzielnie wydostać się z wody bez użycia żadnych przedmiotów, a następnie pokazali o ile łatwiejsze jest wydostanie się z przerębli przy wykorzystaniu kolców lodowych. Kolejnym elementem ćwiczeń była inscenizacja interwencji policyjnej, wobec osoby potrzebującej pomocy. Policjanci posiadający przeszkolenie z zakresu ratownictwa lodowego pokazywali sposób ratowania poszkodowanego przy pomocy sprzętu ratunkowego, w jaki wyposażone są radiowozy w powiecie augustowskim. W kolejnej części prezentacji mundurowi przedstawili sposób współdziałania służb Straży Pożarnej i Policji w sytuacji ratowania osób pod którymi załamał się lód. Funkcjonariusze prezentowali sposoby ratowania osób z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu oraz innych przedmiotów, które mogą być wykorzystane do ratowania osób.

Augustowscy policjanci przypominają:

- za każdym razem kiedy zdecydujemy się wejść na zamarzniętą powierzchnię akwenu, musimy liczyć się z zagrożeniem załamania pokrywy lodu,

- na ciekach płynących, przy ujściach rzek, lub w pobliżu mostów, bądź innych urządzeń hydrotechnicznych, lód jest cienki i podatny na pękanie,

- zalegająca na lodzie warstwa śniegu, może utrudnić ocenę stanu tafli lodowej, zakrywając niebezpieczne miejsca,

Gdy jesteś świadkiem wypadku, przed przystąpieniem do akcji ratunkowej, wezwij na miejsce służby ratunkowe.

 *wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl