Bezpieczne ferie w gminie Lipsk i Sztabin - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne ferie w gminie Lipsk i Sztabin

Policjanci z Posterunku Policji w Lipsku w ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczne ferie” spotkali się z uczniami szkół i przedszkoli na terenie gminy Sztabin i Lipsk. Podczas spotkań funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi na temat bezpiecznego wypoczynku w okresie ferii zimowych.

Policjanci z Posterunku Policji w Lipsku, w ramach działań profilaktycznych „Bezpieczne Ferie”, wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Lipsku i augustowskimi Strażakami spotkali się z uczniami uczęszczającymi do przedszkoli i szkół w gminie Lipsk i Sztabin. W czasie prelekcji mundurowi rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych oraz radzili jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Policjanci przypomnieli zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz mówili o obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych. Strażacy opowiadali o niebezpieczeństwach związanych z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne oraz, w ramach kampanii „Ogień i Czad” przestrzegali przed zatruciami tlenkiem węgla. Przedstawiciele Straży Granicznej mówili o obowiązkach jakie ciążą na osobach przebywających w strefie nadgranicznej. Na zakończenie spotkania uczniom były wręczane elementy odblaskowe sfinansowane przez Urząd Gminy w Sztabinie.

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl