Kierownictwo - KPP Augustów

Kierownictwo

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W AUGUSTOWIE

 


 

 

 

 


KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

w AUGUSTOWIE

                                                                     p.o.

podinsp. Tomasz Kuprewicz