Kierownictwo - KPP Augustów

Kierownictwo

Kierownictwo

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W AUGUSTOWIE


 KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  

w AUGUSTOWIE 

 mł. insp. mgr Arkadiusz Bobowicz


I ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI

w AUGUSTOWIE

nadkom. Marek Andrzej Bogdan

Praca w Policji