Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 - KPP Augustów

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020

Data publikacji 18.08.2014

Podmioty realizujące zadaniazwiązane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w powiecie augustowskim w 2014 roku

 

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

ul. Brzostowskiego 6, 16 –300 Augustów

Tel. (87) 564 10 00

e-mail:kpp@augustow.bk.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w BargłowieKościelnym

ul. Tysiąclecia 4, 16-320 Bargłów Kościelny

Tel. (87) 564-18-14

 

Posterunek Policji w Lipsku

ul. Rynek 5, 16-315 Lipsk

Tel. (87) 564-18-15

 

Rewir Dzielnicowych, Rejon Służbowyw Nowince

Nowinka 27, 16-304 Nowinka

Tel. (87) 641-95-07

 

Rewir Dzielnicowych, RejonSłużbowy w Płaskiej

Płaska 55, 16-326 Płaska

Tel. (87) 641-80-63

Podejmowanieinterwencji domowych, procedura „Niebieska Karta” 

 

PowiatoweCentrum Pomocy w Rodzinie

ul. Młyńska52,  16-300 Augustów

Tel. (87)  64320 71

e-mail: pcpr.augustow@op.pl

pomoc prawna, realizowanie programu  korekcyjno – edukacyjnego dla sprawcówprzemocy  w rodzinie.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

ul. Młyńska52, 16 – 300 Augustów

Tel. (87) 643 36 21

e-mail: ppp-p_augustow@wp.pl

udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej dzieciom i młodzieży

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wAugustowie

ul. WojskaPolskiego 1, 16 – 300 Augustów

Tel. (87) 644 54 30

e-mail: mops@augustownet.com.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

ul. Rynek Zygmunta Augusta27,  16 – 300 Augustów

Tel. (87) 643 74 37

e-mail: gops@.post.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince

Nowinka 33, 16 – 304 Nowinka

Tel. (87) 643 80 31

e-mail: nowinka@op.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w BargłowieKościelnym

ul. Augustowska 47, 16 – 320Bargłów Kościelny

Tel. (87) 642 40 92

e-mail : gops@gops-barglow.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej

Płaska 53, 16 – 326  Płaska

Tel. (87) 643 90 65

e-mail : gops.plaska@home.pl

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie

ul. Augustowska 45/1, 16 – 310 Sztabin

Tel. (87) 641 02 03

e-mail : Gops.Sztabin@sztabin.ug.gov.pl

 

Miejsko/Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

ul. Kościelna 3, 16 – 315 Lipsk

Tel. (87) 642 22 31

e-mail : mgops_lipsk@op.pl

zespół  interdyscyplinarny ds. przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie, pomoc socjalna i prawna

 

Sąd Rejonowyw Augustowie

ul.Młyńska 59, 16 – 300 Augustów

Tel. (87)643 21 31

e-mail: www.augustow.sr.gov.pl

               sekretariat@augustow.sr.gov.pl