Niebieska Linia - KPP Augustów

Niebieska Linia

Niebieska Linia

Data publikacji 06.04.2010

Pierwszy kontakt, gdzie ofiary przemocy domowej otrzymają pomoc:

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA - NIEBIESKA LINIA

nr tel. 0-801-120-002


 

Organizacje, działające na terenie działania prokuratury okręgowej, od których pokrzywdzony może uzyskać wszechstronne wsparcie (instytucje pomocowe):

 1) Powiat augustowski:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

16 - 300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1

tel. 87 643-37-65; 643-04-04

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

16 - 300 Augustów, ul. Młyńska 52

tel. 87 643-20-71

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płaskiej

16-326 Płaska 53

tel. 87 641-81-18

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztabinie

16 - 310 Sztabin, ul. Augustowska 45/1

tel. 87 641-02-03, 641-02-06

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku

16 - 315 Lipsk, ul. Rynek 17

tel. 87 642-40-92

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym

16 - 320 Bargłów, ul. Augustowska 17

tel. 87 642-36-81

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince

16-304 Nowinka

tel. 87 641-95-41

 

2) Suwałki:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach,

16 - 400 Suwałki, ul. 23-go Października 23

tel. 87 562-89-70

 

Centrum Interwencji Kryzysowej w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Kościuszki 72A

tel. 87 565-03-68

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Nowomiejska 10

tel. 87 566-41-49

 

Suwalskie Stowarzyszenie „WYBÓR"

16 - 400 Suwałki, ul. Szpitalna 77

 

3) Powiat sejneński:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sejnach

16 - 500 Sejny, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 25

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach

16 - 500 Sejny, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu

16 - 503 Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4

tel. 87 516-40-52

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gibach

16-506 Giby 16

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku

15 - 515 Puńsk, ul. Mickiewicza 23

 

Instytucje zajmujące się m.in. udzielaniem pomocy osobom uwikłanym w przemoc, leczeniem uzależnień:

1) Powiat augustowski:

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień NZOZ w Augustowie

16 - 300 Augustów, ul. Szpitalna 12A

tel. 87 643-28-16

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

16 - 300 Augustów, ul. Mickiewicza 1

tel. 87 643-43-00

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie

16 - 300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 51

tel. 87 643-30-56, 643-74-37

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sztabinie

16 - 310 Sztabin, Pl. Brzostowskiego 8

tel. 87 641-20-36

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince

tel. 87 641-95-41

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku

tel. 87 642-27-00

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płaskiej

tel. 87 643-90-80

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bargłowie Kościelnym

tel. 87 642-40-92

 

2) Suwałki:

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1

tel. 87 562-80-01

 

Poradnia Odwykowa w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Szpitalna 62

tel. 87 565-62-38

 

Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychotropowych w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Waryńskiego 39B

tel. 87 566-28-83

 

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach Oddział Odwykowy

16 - 400 Suwałki, ul. Szpitalna 62

tel. 87 565-62-38

 

Niepubliczny ZOZ Oddział Dzienny Terapii Uzależnień w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Sportowa 24

tel. 87 565-17-15

 

Alkoholowy Telefon Zaufania w Suwałkach

tel. 87 563-22-99 

 

Poradnia Życia Rodzinnego „Nadzieja" w Suwałkach

16 - 400 Suwałki, ul. Em.Plater 2

tel. 87 566-20-53

 

Centrum Aktywności Społecznej „PRYZMAT" w Suwałkach Biuro Poradnictwa Obywatelskiego

16 - 400 Suwałki, ul. Kościuszki 96

tel. 87 565-02-58

 

3) Powiat sejneński:

Oddział Caritas w Sejnach

16 - 500 Sejny, ul. Plac Św. Agaty

 

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach

16 - 500 Sejny, ul. Wojska Polskiego 60D

tel. 87 516-34-16

 

Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo-Społeczne „Wychowanie dla Przyszłości" współpracujące z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sejnach

16 - 500 Sejny, ul. Łąkowa 1

 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Nie jesteś sam" w Puńsku

16 -515 Puńsk, ul. Szkolna

 

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Sejnach

16 - 500 Sejny, ul. Mickiewicza 10a

tel. 87 516-21-02