Posterunek Policji w Lipsku - KPP Augustów

Posterunek Policji w Lipsku

Posterunek Policji w Lipsku

Posterunek Policji w Lipsku

ul. Rynek 5

16-315 Lipsk

Tel. 47 715 61 42 lub 47 715 61 44

Kierownik Posterunku Policji w Lipsku

asp. szt. Wojciech Protasiewicz

tel. kom. 606 800 653

Dyżuruje w każdy poniedziałek w godz: 10:00 - 14:00

Całodobowy dyżur pełni Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

tel. 47 715 62 00 lub tel. alarmowy 112

 

Dzielnicowi miasta i gminy Lipsk oraz gminy Sztabin :

 

Dzielnicowy miasta i gminy Lipsk

Rejon służbowy pozamiejski Nr 10

st. asp. Paweł Borodziuk

tel. kom. 885 997 266

e-mail: dzielnicowy.lipsk1@bk.policja.gov.pl

 

Dzielnicowi gminy Sztabin:

 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 11

asp. sztab. Robert Żukowski

tel. kom. 604 495 624

e-mail: dzielnicowy.augustow8@bk.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy pozamiejski Nr 12

mł. asp. Kamil Michałowski

tel. kom. 606 800 652

e-mail: dzielnicowy.augustow9@bk.policja.gov.pl