Pierwsze konsultacje społeczne na szczeblu powiatu augustowskiego - Aktualności - KPP Augustów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze konsultacje społeczne na szczeblu powiatu augustowskiego

Data publikacji 05.02.2016

Augustowscy policjanci przeprowadzili pierwsze konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” na terenie powiatu augustowskiego. Kolejne spotkania będą przeprowadzane na terenie poszczególnych gmin oraz osiedli.

Wczoraj w Miejskim Domu Kultury w Augustowie odbyły się pierwsze na szczeblu powiatowym konsultacje społeczne poświęcone budowie „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W spotkaniu między innymi udział wziął Starosta Powiatu augustowskiego Jarosław Szlaszyński, Komendant Placówki Straży Granicznej w Augustowie, Komendant Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie, przedstawiciele Nadleśnictw, dyrektorzy szkół oraz mieszkańcy powiatu. Na wstępie Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Augustowie nadkom. Adam Miezianko przedstawił ideę tworzenia „mapy” oraz analizę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu augustowskiego. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa w całym kraju i skuteczniejsza walka z przestępczością. W tworzeniu mapy mają brać udział nie tylko służby mundurowe, z Policją na czele, ale także samorządy oraz lokalna społeczność oraz instytucje. Zebrane podczas konsultacji społecznych dane o występujących zagrożeniach na danym terenie, w połączeniu z danymi posiadanymi przez Policję mają dać obraz do budowania mapy. W panelu dyskusyjnym spotkania zgromadzeni przekazywali swoje spostrzeżenia oraz apele. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały zaprotokołowane, a następnie po poddaniu analizie będą miały swoje odzwierciedlenie przy tworzeniu Mapy.            

Poniżej przedstawiamy harmonogram konsultacji na kolejny tydzień:


9 lutego 2016 roku, g. 11.00 GOK Żarnowo gm. Augustów
11 lutego 2016 roku, g. 11.00 Urząd Gminy w Sztabinie

*wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji - www.augustow.policja.gov.pl